İş Kazası İçin Tazminat Danışmanlığı

İş Kazası İçin Maddi – Manevi Tazminat Danışmanlığı

İşverenler, çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği kapsamında her türlü tedbiri almak, işçinin güvenliği ile alakalı tüm araç ve gereçleri noksansız bulundurmak ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamakla mükelleftirler. Ayrıca işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı eğitimler verilmesi, çalışanların ilgili güvenlik önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek ve mesleki riskler, diğer tedbirler yasal hak – sorumluluklar ile alakalı bilgi vermek durumundadır. Özetle işveren yasalar gereği çalışanlarını gözetmekle mükelleftir.

İşçiler çalıştıkları işlerde kaza sonucu bedensel ya da zihinsel bir kayıp yaşarlarsa ortaya çıkan zararlardan işveren sorumlu tutulabilir. Bu nedenle iş kazası sebebiyle ölüm ya da yaralanma halinde varsa işverenin sigortasından yoksa kendisinden iş kazası tazminatı talep etme hakkı bulunmaktadır.

İş Kaza Sonrası Yapılması Gerekenler

İş kazası sonrasında süreç oldukça titiz yönetilmelidir. İş kazası sonrası tazminat alabilmek için izlenmesi gereken süreç, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4., 5. ve 13. maddelerinde belirtilmiştir. Bu maddelere göre her şeyden önce kazanın emniyet birimlerine ihbar edilmelidir ve en geç 3 iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri olayın iş kazası olup olmadığını tespit eder ve kazaya karışan tarafların kusur durumlarına ilişkin raporları hazırlar. Çalışan ancak bu aşamadan sonra işverenden tazminat talep edebilir.

İş kazası sonucu yaşanan yaralanan işçinin kendisi, kaza sonucu işçinin vefat etmesi durumunda yakınları tazminat talep edebilir. İş kazası tazminatı miktarı, yaş, gelir ve kusur durumu gibi kriterlere göre olaya özel olarak belirlenir. Daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki ön başvuru formunu doldurarak bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Trafik Kaza Tazminatı Hesapla